WBTR

Verenigingen en stichtingen in Nederland moeten vanaf 1 juli a.s. voldoen aan een nieuwe wet, de WBTR (Wet bestuur en toezicht rechtspersonen). Nieuw is onder meer de uitbreiding van de hoofdelijke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuursleden. Daarnaast moeten we zaken als besluitvorming en de financiële gang van zaken vastleggen. Bestaande regelingen dienen te worden aangepast. Dat alles krijgt een vertaling in aanpassing van de statuten. Achter de schermen wordt hier door het bestuur hard aan gewerkt en we zullen de voorgenomen aanpassingen komende ALV aan jullie voorleggen. Voor wie zich al een beetje wil verdiepen, zie: https://wbtr.nl/nieuwe-wettelijke-verplichtingen-verenigingen-en-stichtingen/ En mocht iemand ervaring hebben en mee willen denken, hij/zij is van harte welkom om contact op te nemen met Anne via secretaris@lovcalypso.nl