Vertrouwenspersoon

Naar aanleiding van de perikelen bij The Voice, Ajax en andere voorvallen van ongewenst gedrag, leek het ons goed om nog een keer onder de aandacht te brengen dat wij binnen Calypso een vertrouwenspersoon hebben. Haar contactgegevens en wat meer informatie over haar zijn terug te vinden op onze website: