Van de hoofdtrainer: licentie voor NOB-instructeurs per 2015, limieten en 3*

Duikinstructeur en duiker

In deze blogpost praat ik je bij over een belangrijke wijziging voor NOB-instructeurs, de VOG voor 3*-duikers en afspraken rond duiken buiten je limieten. Met als toetje een oproep.

De NOB voert een instructeurslicentie in

De NOB heeft een aanpassing aangekondigd op de ALV deze maand. Per 2015 dienen alle instructeurs te beschikken over een geldige licentie. Om deze licentie geldig te houden, moeten de instructeurs ieder jaar een cursus volgen (in de toekomst zullen deze vereisten waarschijnlijk worden uitgebreid) en zal er een klein bedrag moeten worden betaald voor deze licentie.

Het bestuur van Calypso heeft hierop aangekondigd dat voor de NOB verenigingsinstructeurs de vergoeding vanuit de club zal worden betaald. Dit geeft de vereniging de mogelijkheid om additionele eisen aan NOB verenigingsinstructeur op te leggen. Om NOB verenigingsinstructeur te zijn moet je buiten de eisen van de NOB beschikken over een VOG niet ouder dan 4 jaar, een medische verklaring niet ouder dan een jaar en uiteraard geregeld voor opleidingen en begeleiding beschikbaar zijn.

Naast de instructeurs, zijn er ook 3* die actief meehelpen met de opleidingen. Zij hebben dan wel geen licentievereisten maar als je mee wilt helpen met de opleidingen dien je als 3* ook te beschikken over een VOG niet ouder dan vier jaar en een medische verklaring niet ouder dan een jaar. De VOG is geen eis van de NOB maar wel een eis van de overheid als je met jeugd werkt. Het zijn geen schokkende vereisten en vrijwel alle instructeurs en 3* voldoen hier nu al aan.

(Voor de helderheid: als een instructeur er voor kiest geen verenigingsinstructeur te zijn, moet de instructeur de instructeursvergoeding aan de NOB zelf betalen).

Hoe te duiken buiten je limieten

In een eerdere CO heb ik aangeven dat ik een voorstander ben van van het gecontroleerd duiken buiten je limieten om meer controle en rust te krijgen binnen je limieten maar ook, mocht je per ongeluk iets te diep of donker komen, je er al eens geweest bent. Dit komt uiteraard de veiligheid ten goede. Gecontroleerd is hierbij alleen: met een instructeur met een geldige licentie. De duik moet uiteraard wel binnen de grenzen van de instructeur liggen en de duik moet worden aangemerkt als opleidingsduik. Dit betekent dat de instructeur o.a. moet beschikken over een veiligheidsplan en een zuurstofkoffer.

Omdat er afgelopen tijd wat onduidelijkheid was over dit soort duiken, heeft de hoofdtrainer hier een rol gekregen. Elke duik met instructeur buiten de reguliere opleidingen om die buiten de limieten van de duiker gaat, moet door de begeleidend instructeur worden aangemeld bij, besproken met en geaccordeerd door de hoofdtrainer.

Ook hiervoor geldt dat er niets nieuws onder de zon is. Dit is louter institutionalisering van een bestaand gebruik.

De rol van de 3*-sters

Afgelopen jaar zijn de 3* steeds nadrukkelijker betrokken bij de opleidingen. Dit is een heel positieve zaak. Niet alleen bij de jeugdopleiding maar ook bij de 1* en 2* opleidingen worden de 3* gebruikt om de 1* i.o. en 2* i.o ervaring te laten krijgen. Deze inslijpduiken hebben al goed positief resultaat gegeven. Niet alleen voor de duiker in opleiding maar ook voor de club zelf. De opleidingen zijn nu veel meer een clubaangelegenheid.

Neem je duiken serieus, kom naar de Reddendag

We merken het met de BLS cursus. Na twee jaar is de vaardigheid patine van kleur. “Tja, hoe was het ook al weer” zijn niet de juiste overwegingen als er snel gehandeld moet worden. Zo ook de reddingsvaardigheden. Reddingsvaardigheden moeten geoefend worden om effectief te kunnen toepassen. We hebben daarvoor de reddendag komend weekend. Ik roep iedereen op met de reddendag mee te doen. Het is een verenigingsactiviteit en bedoeld voor ALLE leden om hun reddingsvaardigheden te oefenen. Neem je duiken serieus, neem je veiligheid serieus, kom dan allemaal naar de reddendag!!