Het bestuur

Het bestuur van LOV Calypso wordt bij de ALV in januari voor één jaar gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Peter Onnekink
  • Penningmeester: Rob Otten
  • Secretaris: Michel Koeslag

Zie ook de Statuten en huishoudelijk reglement.