Het bestuur

Het bestuur van LOV Calypso wordt bij de ALV in januari voor één jaar gekozen. Het huidige bestuur bestaat uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Minke Vorstenbosch
  • Penningmeester: TItus Tischer
  • Secretaris: Anne Heijnen
  • Materiaalcommissaris: Roel Brouwer
  • Opleidingcoordinator: Michel Koeslag

Voor vragen/suggesties zijn zij te bereiken op respectievelijk:

Zie ook de Statuten en huishoudelijk reglement.

Adres Zwembad:Zwembad “De Zijl”
 Paramaribostraat 66
 2315 VK  Leiden
 Bankrekening:NL21INGB0000553706
 t.n.v. Leidse Onderwatersport- Vereniging Calypso