Specialisatie Onderwaterarcheologie Intro

Archeologische vondsten spreken tot de verbeelding. Vooral als het om vondsten onder water gaat. Beroepsarcheologen zoeken aan de hand van aanwijzingen naar voorwerpen, schepen of compleet vergane steden. Maar vaak ook worden er archeologische vondsten gedaan door amateur archeologen.
Deze specialisatie is een introductie in de onderwaterarcheologie. Vragen als ‘Wat is onderwaterarcheologie?’, ‘Met welke wetten en regels heb je als onderwaterarcheoloog te maken?’ en ‘Waar kan ik meer leren over onderwaterarcheologie?’ komen uitgebreid aan de orde. Steeds is de situatie in de Nederlandse wateren als uitgangspunt genomen.
In de Nederlandse wateren ligt nog veel onontdekt archeologisch erfgoed. Dat is niet zo vreemd want Nederlandse activiteiten in het verleden hebben veelal te maken met de zee en de handelsrelatie met andere landen. Een groot deel van dit onder water erfgoed is al boven water komen te liggen. De inpoldering van de Flevopolders heeft bijvoorbeeld voor de ontdekking van het allergrootste tot nu toe bekende scheepskerkhof ter wereld gezorgd.

Leerdoelen

Na deze cursus weet de cursist

 • Waarom de onderwaterarcheologie in de tweede helft van de twintigste eeuw echt goed tot ontwikkeling kwam;
 • Ten minste twee organisaties die zich in Nederland met onderwaterarcheologie bezighouden;
 • Wat de onderwaterarcheologie wil bestuderen;
 • Dat er technieken zijn waarmee de vondst in de tijd kan worden geplaatst;
 • Waarom het belangrijk is de vondst in situ te bewaren;
 • Waarom niet alle scheepswrakken in Nederland onder water onderzocht worden;
 • Hoe je een plan kunt maken voor het in de praktijk oefenen met meten en tekenen;
 • Hoe de bodemopbouw in Nederland verschilt van die van bijvoorbeeld de Middellandse Zee en waarom in de Nederlandse bodem zoveel archeologische vondsten bewaard zijn gebleven;
 • Waar in Nederland interessante gebieden voor duikende amateurarcheologen liggen en heb je inzicht in de specifieke maritieme waarden van deze gebieden;
 • Waarom het verstandig is om ons terughoudend op te stellen bij het opgraven van vondsten;
 • Waarom het ICOMOS-handvest zo belangrijk is voor de archeologie onder water;
 • Ten minste drie items uit de Monumentenwet die van belang zijn voor onderwaterarcheologen en wanneer een wrak onder de Monumentenwet valt;
 • Bij welke instantie je je onderzoek op een maritieme vindplaats moet melden en wat jouw verantwoordelijkheid als onderwaterarcheoloog is bij het vinden van een object;
 • Ten minste drie manieren om je vondst onder water weer terug te vinden;
 • Welke items je ter voorbereiding van de meting van het object op je onderwaterleitje noteert;
 • Ten minste twee veiligheidsaspecten tijdens deze duiken te noemen;
 • Waar je een vondstformulier kunt vinden, hoe je dit invult en naar welke organisatie je dit opstuurt.

Ingangsniveau

 • 1*-duikbrevet (of gelijkwaardig)

Globaal cursusprogramma

 • De duur van de theorie is tenminste twee dagdelen,
 • een praktijksessie op de kant,
 • een zwembadsessie en
 • twee buitenwaterduiken.

de tarieven

 • Op aanvraag

Wil je deelnemen of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op