DAN Cursussen Life Support

DAN Basic Life Support

image_gallery (1)De Basic Life Support cursus is een beginnersopleiding bedoeld om mensen Basic Life Support technieken aan te leren bij volwassen slachtoffers met levensbedreigende verwondingen, in afwachting van de lokale medische hulpdiensten. BLS bestaat uit meerdere eerste hulptechnieken die het leven in stand houden (of misschien terugbrengen). Aan het eind van de cursus kan de DAN BLS provider een noodgeval herkennen, 112 alarmeren en snel BLS verlenen in afwachting van een AED of deskundige hulp op de ongevalplek. Snel alarmeren en snelle BLS zijn 2 van de 4 schakels in de overlevingsketen.
DAN Automated External Defibrilator (AED)

image_galleryMet name bij 40-plussers is hartstilstand de meest voorkomende doodsoorzaak. Hierbij is hartreanimatie niet voldoende om de grootste garantie op overleven te verkrijgen. Bij een hartstilstand raakt het hart in een status waarbij het onsamenhangend samentrekt. (fibrillatie) . Alleen een defibrillator (AED) kan er weer voor zorgen dat het hart weer in het juiste ritme komt. Voorheen was dit alleen voor medisch personeel weggelegd, maar de moderne AED’s maken het mogelijk dat een ieder na een korte training in staat is om met de AED te werken.
Hoe sneller een AED wordt ingezet hoe groter de overlevingskans. Deze DAN cursusmodule is bedoeld om het algemene publiek op te leiden om de waarschuwingstekens van een plotselinge hartstilstand beter te herkennen en eerste hulp te verlenen met gebruik van Automatische Externe Defibrillator te gebruiken, terwijl er professionele hulp wordt ingeroepen.

 

DAN Oxygen Provider

image_galleryIn deze cursus leer je alles met betrekking tot decompressie symptomen en de behandeling daarvan met zuurstof. Deze DAN cursusmodule bedoeld om het algemene publiek te trainen om mogelijke duikverwondingen beter te herkennen en zuurstof eerste hulp te verlenen terwijl er deskundige hulp wordt ingeroepen en / of wordt gezorgd voor vervoer naar de dichtstbijzijnde medische kliniek. De cursus is bedoeld om het algemene duikpubliek op te leiden en te trainen in de technieken van het gebruik van zuurstof als eerste hulp bij verdenking van duikverwonding. Bovendien geeft deze cursus een introductie aan nieuwe duikers in de beginselen van het herkennen van duikverwondingtekenen en -symptomen, handelingen en management ervan. Dit programma biedt ook een uitstekende gelegenheid aan ervaren duikers en instructeurs om hun opleiding uit te diepen. De DAN Oxygen Provider cursus is niet bedoeld om leken te trainen zuurstof aan het algemene publiek toe te dienen. Hoewel de medische standaards en materialen voor het toedienen van noodzuurstof aan zowel duikers als niet-duikers gelijk zijn, leidt de DAN Oxygen Provider cursus mensen niet op te reageren bij een verwonding of ziekte in het algemeen met gebruik van zuurstof.

De cursusdeelnemer moet vaardigheid en zelfvertrouwen tonen bij het toedienen van noodzuurstof aan gespeelde, gewonde duikers door het:

  • Beoordelen van de omgeving en veiligheid.
  • Kiezen en voorbereiden van het juiste zuurstofmasker
  • Omgaan met de DAN Zuurstofset en gebruik van deze.
  • Identificeren van de belangrijkste onderdelen van een zuurstofset.

 

DAN Advanced Oxygen Provider

image_gallery-2Deze cursus is bedoeld om Oxygen Providers de vaardigheden en kennis bij te brengen die nodig zijn als aanvulling op de basis levensreddende handelingen en reanimatie, m.b.v. gevorderde reanimatietechnieken om een niet-ademende duiker te helpen.

In deze cursus leer je:

  • De laatste nieuwe richtlijnen voor basis levensreddend handelen (herhaling)
  • Beademings- en Reanimatietechnieken (herhaling)
  • De voordelen van en problemen met het beademen met een beademingsballon en de beademingsautomaat (MTV)
  • Het beademen van niet ademende duikers met de beademingsballon.
  • Het beademen van niet ademende duikers met de beademingsautomaat.

Wil je deelnemen of heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op