Duikkeuring

Onder water krijgt het lichaam te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Daarom is een duikkeuring bij aanvang van een duikopleiding verplicht.

Onder water krijgt het lichaam te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Daarom is een duikkeuring bij aanvang van een duikopleiding verplicht.

In Nederland is de richtlijn dat een duiker iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) gekeurd wordt. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.
Een sportarts of duikerarts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan u het beste adviseren.

Een goedkeuringsbewijs van een sportarts, werkzaam bij een Sportmedische Instelling, is overal in de wereld geldig. Let er wel op dat wet- en regelgeving in het te bezoeken land bepalend kan zijn op de geldigheidsduur van het keuringsbewijs.

Mag je duiken als je zwanger bent? Of als je last hebt van migraine? Of als je reuma hebt? Het antwoord op veel vragen is te vinden op www.duikkeuring.nl zoals:

  • Waarom een duikkeuring ondergaan?
  • Onderdelen van een goede duikkeuring
  • Risico’s van duiken
  • Duiken in het buitenland
  • Medische achtergrondinformatie
  • Wie vergoed uw sportmedisch duikonderzoek

Duikkeuring in de regio

Check ook van te voren of je ziektekosten verzekering een verplichte duikkeuring vergoed en wat voor eisen daar aan gesteld worden en of de duikarts daar aan voldoet. De prijzen voor de basis duikkeuring lopen uiteen van ongeveer €50 tot €140