Duiken en gezondheid

OK TekenOnder water krijgt het lichaam te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. Daarom is voor de Nederlandse Onderwatersportbond (NOB) een duikkeuring verplicht en stelt zij dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn.

Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.
Een sportarts of duikerarts is speciaal opgeleid om duikkeuringen te verrichten en kan u het beste adviseren. Een goedkeuringsbewijs van een sportarts, werkzaam bij een Sportmedische Instelling, is overal in de wereld geldig.

Door wie, in de regio Leiden, kan een duikkeuring worden gedaan? Check de volgende websites:

Mag je duiken als je zwanger bent? Of als je last hebt van migraine? Of als je reuma hebt? Het antwoord op veel vragen is te vinden op www.duikkeuring.nl. Ook hier vindt je meer informatie over duikkeuringen en andere relevante informatie zoals:

  • Waarom een duikkeuring ondergaan?
  • Onderdelen van een goede duikkeuring
  • Risico’s van duiken
  • Duiken in het buitenland
  • Medische achtergrondinformatie
  • Wie vergoed uw sportmedisch duikonderzoek