Corona (SARS-CoV-2) protocol LOV Calypso

Vullen:

Vulstation:
Aangezien het Corona (SARS-CoV-2) virus zich kan verspreiden via oppervlakten is een goede handhygiëne tijdens de werkzaamheden kritisch om besmetting te voorkomen. Daarom worden tijdens het vullen van duikflessen de volgende maatregelen ingesteld:

 1. Bij aankomst in het vulhok moet de vulmeester de handen ontsmetten met handgel.
  1. Het is belangrijk dit op de juiste wijze te doen.
 2. Daarna worden alle onderdelen van het vulstation die met de hand aangeraakt moeten worden ontsmet met een doekje waarop ontsmettingsvloeistof is aangebracht. Dit betreft tenminste:
  1. Alle klepbedieningen
  1. Alle handvatten van de vulslangen
  1. Het schroefmechanisme van de vulslangen
  1. De drukregelaar
  1. De aan en uitknop van de compressor
  1. Alle andere onderdelen die met de handen worden aangeraakt
 3. Na afloop van de training hoeft het vulstation niet nogmaals ontsmet te worden.
 4. Indien de vulmeester het nodig acht kan het vulstation tussentijds ontsmet worden.
 5. Alleen op woensdag, of indien er tussentijds gebreken worden geconstateerd, wordt het logboek van de compressor ingevuld.
 6. Corona (SARS-CoV-2) kan ook via duikflessen overgedragen worden. Dus alle onderdelen van een aangeboden duikfles die door de vulmeester potentieel kunnen worden aangeraakt, worden ontsmet volgens hetzelfde principe als genoemd onder punt 2. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het handvat en de kraan.
 7. Het is belangrijk dat delen van het vulstation en de duikfles waardoor lucht stroomt zo min mogelijk in aanraking komen met de ontsmettingsvloeistof.
 8. Na afloop van de werkzaamheden ontsmet de vulmeester de handen nogmaals met handgel.

Dus op 1 clubavond ontsmet de vulmeester minimaal 4 maal zijn handen!

Protocol aanbieden van duikflessen:

Tekstvak: Afbeelding 1:Ter illustratie een voorbeeld van hoe de aanbiedplaats er uit kan zien.A person standing in front of a brick building

Description automatically generatedVoor de trainingen:
Om 20.00 uur kunnen duikflessen worden aangeboden. Dit dient te gebeuren via de buitenkant van het gebouw, bij de buitendeur van het vulhok. Hiervoor wordt een aanbiedvak gemaakt en 4 wachtplekken met minimaal 1.5 meter tussenruimte. Hierdoor wordt de minimale afstand van 1.5 meter tussen personen gewaarborgd. In het looppad naar de aanbiedplaats worden eveneens wachtplekken gesitueerd met 1.5 m afstand.

Zodra de flessen gevuld zijn, worden deze door de vulmeester 1 voor 1 buiten neergezet, waarna de aanbieder deze kan oppakken, nadat de vulmeester op voldoende afstand is en dit aangeeft.

Na de trainingen:

Duikflessen kunnen worden aangeboden op de normale plek bij de deur van het vulhok in het zwembad. Bij het aanbieden van duikflessen dient altijd 1.5 meter afstand in acht te worden genomen. Na het aanbieden van de duikfles dient de algemene looproute van zwembad de Zijl in acht genomen te worden.