Corona (SARS-CoV-2) protocol LOV Calypso

Dit protocol is opgesteld (of bijgewerkt) op 09 november 2021 en gaat uit van de op dat moment bekende richtlijnen en protocollen van het RIVM en de protocollen ontwikkeld door het NOC/NSF, de zwembranche en de duikbranche. Wanneer deze richtlijnen en protocollen worden aangepast (versoepeld dan wel strenger worden gemaakt), dan zal het Calypso protocol waar nodig worden bijgesteld.

Op dit moment moeten we ervoor zorgen dat we onze leden controleren op het hebben van een coronabewijs. Concreet houdt dit in dat we onze leden vragen om zich bij een van onze controleurs te melden bij aankomst bij het zwembad om hier het coronatoegangsbewijs te laten scannen. Om ervoor te zorgen dat ook de controleurs op tijd in het zwembad kunnen liggen vragen we jullie je aan te melden in Spond en op tijd te zijn. Door het aanmelden in Spond weten de controleurs ook wie, en hoeveel mensen ze moeten controleren. Mocht je onverhoopt toch te laat zijn, loop dan even door naar het vulhok en laat je daar controleren. Voor cursisten vragen we de instructeurs om de controles uit te voeren.

Deze nieuwe maatregelen zijn voor niemand leuk, ook niet voor de controleurs, maar helaas moeten we dit toch doen zodat de club kan blijven functioneren.

Nog even in een opsomming:

 • Zorg voor een geldig coronatoegangsbewijs
 • Meld je aan in Spond, voor vragen contacteer Anne (secretaris)
 • Kom op tijd zodat de controleurs ook op tijd in het water kunnen liggen
 • Indien je te laat bent loop je via het vulhok om je daar te laten controleren

Algemeen

Algemeen

 • Leden worden geacht zich aan dit protocol te houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en men kan elkaar hierop aanspreken. Leden die zich niet aan het protocol houden zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele boete die de vereniging kan worden opgelegd en hen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
 • We vragen ook volwassenen uit een huishouden om tijdens het verblijf in het zwembad onderling 1,5m afstand houden om eenduidigheid en eenvoudige controleerbaarheid te creëren.
 • Corona contactpersonen van LOV Calypso zijn: Minke Vorstenbosch, Titus Tischer, Michel Koeslag en Anne Heijnen.

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad op basis van richtlijnen RIVM:

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 • Houd 1,5m afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (in zwembad niet mogelijk en in dat geval handen en armen direct met desinfecterende middelen);
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, etc), na een toiletbezoek, na hoesten/niezen in de handen, na het snuiten van je neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Maatregelen specifiek voor Zwembad de Zijl:

 1. Hygiëneregels hangen op posters bij het betreden van het zwembad en binnen het zwembad in de relevante ruimtes; Houd je aan de plattegronden & looproutes
 2. Douches, wc’s en kleedruimtes zijn in beperkte mate weer open, maar indien mogelijk douche en toiletteer thuis.
 3. De EHBO-middelen, AED zullen toegankelijk blijven en zullen ook voorzien worden van de Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Er zijn voor EHBO gevallen mondkapjes besteld, extra handschoenen en beschermingsbrillen zijn ook besteld).

Voor zwembadgebruikers:

 • Was voorafgaand aan je zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden of met desinfectiegel welke op door het zwembad ter beschikking wordt gesteld.
 • Beperk het gebruik van noodzakelijke ruimten in de accommodaties;