Corona (SARS-CoV-2) protocol LOV Calypso

Dit protocol is opgesteld (of bijgewerkt) op 19 oktober 2020 en gaat uit van de op dat moment bekende richtlijnen en protocollen van het RIVM en de protocollen ontwikkeld door het NOC/NSF, de zwembranche en de duikbranche. Wanneer deze richtlijnen en protocollen worden aangepast (versoepeld dan wel strenger worden gemaakt), dan zal het Calypso protocol waar nodig worden bijgesteld.

Het protocol bestaat uit de onderdelen:
– Algemeen
Ontsmetten
Conditietraining, Onderwaterhockey en zwemmen
Vullen
Duiken (zwembad)
Duiken (buitenwater)

Voor alle activiteiten dient men zich, iedere week opnieuw, aan te melden en een gezondheidsverklaring af te geven. Dit kan (voorlopig) via een persoonlijk (whatsapp) bericht aan Anne Heijnen.

Het maximaal toegestane aantal personen in het zwembad is 30 personen. Deze zijn als volgt verdeeld:
20.30-20.55 uur: Conditietraining: 27 zwemmers, 2 vulmeesters, 1 trainer
21.00-22.00 uur: Duiken/OWH: 13 duikers, 13 OWHers, 2 vulmeesters en 2 mensen in het ondiepe instructie bad.

Het is dus echt zaak om je tijdig aan te melden, zodat we optimaal van de beschikbare plaatsen gebruik kunnen maken. En vol= helaas vol…

Deze maximale aantallen per ruimte geven ook extra uitdagingen tijdens de ‘wissel’ momenten aan het begin van de training (met de waterpoloers) en tussen conditietraining en de duik-/OWH-training.

Dit betekent concreet:

 • We kunnen pas stipt om 20.30 uur het zwembad in (badkleding reeds aan, want ook de kleedkamers zijn alleen beschikbaar NA de training).
 • Conditie training stopt stipt om 20.55. Diegene niet duiken of hockeyen, wordt vriendelijk verzocht zich zo snel mogelijk naar de kleedruimtes te begeven.
 • Flessen vullen vanaf 20.30 uur, via de buitenkant van het vulhok.
 • Duikers bouwen hun set buiten op, of vanaf 21.00 uur binnen.

Algemeen

Algemeen

 • Leden worden geacht zich aan dit protocol te houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en men kan elkaar hierop aanspreken. Leden die zich niet aan het protocol houden zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele boete die de vereniging kan worden opgelegd en hen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
 • We vragen ook volwassenen uit een huishouden om tijdens het verblijf in het zwembad onderling 1,5m afstand houden om eenduidigheid en eenvoudige controleerbaarheid te creëren.
 • Corona contactpersonen van LOV Calypso zijn: Minke Vorstenbosch, Vincent van de Hoogerband, Michel Koeslag en Anne Heijnen.

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad op basis van richtlijnen RIVM:

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is.
 • Houd 1,5m afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (in zwembad niet mogelijk en in dat geval handen en armen direct met desinfecterende middelen);
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, etc), na een toiletbezoek, na hoesten/niezen in de handen, na het snuiten van je neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Maatregelen specifiek voor Zwembad de Zijl:

 1. Hygiëneregels hangen op posters bij het betreden van het zwembad en binnen het zwembad in de relevante ruimtes; Houd je aan de plattegronden & looproutes
 2. Douches, wc’s en kleedruimtes zijn in beperkte mate weer open, maar indien mogelijk douche en toiletteer thuis.
 3. De EHBO-middelen, AED zullen toegankelijk blijven en zullen ook voorzien worden van de Persoonlijke beschermingsmiddelen. (Er zijn voor EHBO gevallen mondkapjes besteld, extra handschoenen en beschermingsbrillen zijn ook besteld).

Voor zwembadgebruikers:

 • Op de locatie krijg je een plek toegewezen waar je je kleding, schoenen en tas kunt laten;
 • Was voorafgaand aan je zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden of met desinfectiegel welke op door het zwembad ter beschikking wordt gesteld.
 • Beperk het gebruik van noodzakelijke ruimten in de accommodaties;
 • Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.