Corona (SARS-CoV-2) protocol LOV Calypso

Dit protocol is opgesteld (of bijgewerkt) op 3 juni 2020 en gaat uit van de op dat moment bekende richtlijnen en protocollen van het RIVM en de protocollen ontwikkeld door het NOC/NSF, de zwembranche en de duikbranche. Wanneer deze richtlijnen en protocollen worden aangepast (versoepeld dan wel strenger worden gemaakt), dan zal het Calypso protocol waar nodig worden bijgesteld.

Het protocol bestaat uit de onderdelen:
– Algemeen
Ontsmetten
Conditietraining
Onderwaterhockey
Vullen
Duiken (zwembad)
Duiken (buitenwater)
Banen zwemmen voor zwembadleden

Als je het protocol wil downloaden, kan dat via deze link.

Algemeen

 • Leden worden geacht zich aan dit protocol te houden. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en men kan elkaar hierop aanspreken. Leden die zich niet aan het protocol houden zijn zelf verantwoordelijk voor eventuele boete die de vereniging kan worden opgelegd en hen kan de toegang tot het zwembad worden ontzegd.
 • We vragen ook mensen uit een huishouden om tijdens het verblijf in het zwembad onderling 1,5m afstand houden om eenduidigheid en eenvoudige controleerbaarheid te creëren. Dit geldt niet voor eventuele jeugd-cursisten in opleiding.
 • Corona contactpersonen van LOV Calypso zijn de 3 bestuursleden: Minke Vorstenbosch (06-25185296), Vincent van de Hoogenband (06 25009370)en Anne Heijnen (06 83567189).

Veiligheid en hygiëne in en om het zwembad op basis van richtlijnen RIVM:

 • Blijf thuis als je één van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts heeft (vanaf 38 C) en/of benauwdheidsklachten totdat iedereen weer volledig hersteld is (advies is om tot 2 weken na het verdwijnen van de symptomen niet te zwemmen);
 • Houd 1,5m afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar onderling);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes (in zwembad niet mogelijk en in dat geval handen en armen direct met desinfecterende middelen);
 • Was voorafgaand aan het zwembadbezoek je handen met zeep of desinfectans minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen mogelijk besmet zijn: na het aanraken van objecten waar veel mensen aan zitten (deurknoppen, pinapparaten, etc), na een toiletbezoek, na hoesten/niezen in de handen, na het snuiten van je neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen.

Maatregelen specifiek voor Zwembad de Zijl:

 1. Hygiëneregels hangen op posters bij het betreden van het zwembad en binnen het zwembad in de relevante ruimtes; Houd je aan de plattegronden & looproutes
 2. Douches, wc’s en kleedruimtes op de aangewezen na, zullen alle ruimtes zoveel mogelijk worden afgesloten. Douche en toiletteer thuis.

Het ondiepe instructiebad is NIET open.

Voor zwembadgebruikers:

 • Kom niet eerder dan 10 minuten voor de afgesproken starttijd naar de accommodatie;
 • Trek thuis de badkleding aan.  Op de locatie krijg je een plek toegewezen waar je je kleding en schoenen uit kan doen;
 • Was voorafgaand aan je zwembadbezoek je handen met zeep, minimaal 20 seconden of met desinfectiegel welke op door het zwembad ter beschikking wordt gesteld.
 • Beperk het gebruik van noodzakelijke ruimten in de accommodaties;
 • Verlaat na het zwemmen de accommodatie zo spoedig mogelijk via de routing naar de aangewezen uitgang.

Looproute:
Het is de bedoeling dat je al je spullen op de omkleedplaats legt of daar waar het in het protocol staat beschreven.

N.B: Voor het zwemmen zijn er geen kleedhokjes beschikbaar, dus doe je badkleding/onderpak al aan.