Corona protocol 2e golf

Zoals jullie inmiddels allemaal weten zijn de corona-maatregelen weer verscherpt. Dit betekent dat het oude corona protocol weer van kracht is met dien verstande dat er een maximum aantal van 30 volwassenen in het zwembad aanwezig mag zijn. Dit is inclusief vulmeesters, instructeurs aan de kant etc (ex zwembadpersoneel).

Deze 30 personen zijn als volgt verdeeld:
20.30-20.55 uur: Conditietraining: 27 zwemmers, 2 vulmeesters, 1 trainer
21.00-22.00 uur: Duiken/OWH: 13 duikers, 13 OWHers, 2 vulmeesters en 2 mensen in het ondiepe instructie bad.

Het is dus echt zaak om je tijdig aan te melden in een prive whatsapp aan Anne, zodat we optimaal van de beschikbare plaatsen gebruik kunnen maken. En vol= helaas vol…

Deze maximale aantallen per ruimte geven ook extra uitdagingen tijdens de ‘wissel’ momenten aan het begin van de training (met de waterpoloers) en tussen conditietraining en de duik-/OWH-training.

Dit betekent concreet:

  • We kunnen pas stipt om 20.30 uur het zwembad in (badkleding reeds aan, want ook de kleedkamers zijn alleen beschikbaar NA de training).
  • Conditie training stopt stipt om 20.55. Diegene niet duiken of hockeyen, wordt vriendelijk verzocht zich zo snel mogelijk naar de kleedruimtes te begeven.
  • Flessen vullen vanaf 20.30 uur, via de buitenkant van het vulhok.
  • Duikers bouwen hun set buiten op, of vanaf 21.00 uur binnen.

We begrijpen dat het nogal wat regels zijn, maar beter iets meer regels, dan helemaal geen gebruik meer kunnen maken van het zwembad. We hopen dat iedereen hier begrip voor heeft en zich hieraan zal houden. Komende woensdag is Anne de enige corona coordinator (de rest v/h bestuur is op vakantie), dus help ons een handje door bovenstaande goed na te leven. Alvast heel hartelijk bedankt voor jullie medewerking.

Jullie bestuur,
Anne, Michel, Vincent en Minke