Corona Duik-protocol in de maak.

Het duikseizoen is begonnen maar de NOB raadt duiken sterk af in verband met de Corona maatrelegen. Er wordt echter achter de schermen wel hard gewerkt aan het protocol “duiken in de 1,5 metersamenleving”.

NOC*NSF heeft inmiddels een sportprotocol opgesteld. Met dit protocol willen ze de gemeenten en uitvoerende partijen richting geven hoe te handelen en hen aandachtspunten voor nadere uitwerking aanreiken.

Het protocol voor de duiksport is in de maak en wordt opgesteld door mensen uit verschillende hoeken van de duiksport. Denk aan mensen vanuit onder andere verenigingen, commerciële duikscholen, veiligheidscommissie en de opleidingscommissie. Dit wordt breder getrokken dan alleen de NOB. Er wordt rekening met de gehele duiksport/branche in Nederland.

Wat betekent dit voor de duiksport?

Voor de duiksport kan dit betekenen dat we op andere manieren onze duiken moeten gaan organiseren. Ook het volgen van opleidingen, specialisaties en het met elkaar op pad gaan voor een duik zal op een andere manier ingedeeld moeten worden. Duiken doe je ook buiten, clubhuizen zullen daarom misschien nog gesloten blijven.

Zodra er meer bekend is over het protocol, zullen we dit uiteraard met jullie delen op deze website, maar je kunt uiteraard ook de NOB-site in de gaten houden.

https://onderwatersport.org/nob-volgt-ontwikkelingen-rondom-het-coronavirus/