Bijeenkomsten over ontwikkeling (duik) plassen

Aanstaande maandag 11 november organiseert het Recreatieschap Rottemeren een bijeenkomst over het Ontwikkelplan Rottemeren. Dit gaat onder andere dus ook over de Zevenhuizerplas.

Daarnaast organiseert het waterschap Rijnland op 20 november een bijeenkomst over de waterkwaliteit van de plassen in het noordelijke deel van het beheergebied. Dit raakt ook duikverenigingen die in deze plassen duiken. Het gaat dan bijvoorbeeld over maatregelen voor het horizontale doorzicht en de kwaliteit en kwantiteit van onderwaterleven.

Als je belangstelling hebt om deze bijeenkomsten bij te wonen, laat het dan weten aan onze secretaris. Hij kan je meer informatie toesturen.