Best druk, zo na het pinksterkamp – een update van het bestuur

Met Pinksterkamp net achter de rug zijn we met bestuur druk bezig met een aantal voor de vereniging belangrijke zaken. Hieronder volgt een update:

Bezetting zwembad:
Zoals in de afgelopen ALV al is gemeld, groeien we gestaag in ledental, waardoor het in het zwembad steeds drukker wordt. Zeker in het diepe deel is het de laatste woensdagen nogal druk en wordt er in verdiepingen geoefend. De hoogste tijd om met een afvaardiging van Instructeurs / Conditietrainers / Onderwaterhockeyers  een overleg te starten over wat de mogelijke opties zijn.  We hebben als doel zo rond de zomervakantie met een voorstel terug te komen naar onze leden toe. Mocht je hierbij betrokken willen worden of je input willen leveren, dan kun je dit doen bij: Jesca Zweijtzer (conditietraining),  Albert vd Plas (instructeurs), Titus Tischer (onderwaterhockey) en/of Peter Onnekink (bestuur)

Toezichtsplan:
Misschien niet bij iedereen bekend, maar wij huren het zwembad op woensdag zonder toezicht. Dit houdt in dat wij conform wet en regelgeving verplicht zijn om met Zwembad de Zijl een zogenaamd toezichtsplan op te stellen. In het toezichtsplan staat hoe wij het toezicht op onze zwem- en duikactiviteiten hebben ingevuld zodat onze leden niet verdrinken. Verwacht mag worden dat dit ons wel wat extra werk gaat opleveren tijdens onze zwembaduren.  Tevens moet het toezichtsplan voorzien in samenwerking met het dienstdoende personeel van de Zijl; dit in geval van eventuele ontruimingen of ongevallen.  Samen met Eric van de Craats heeft het bestuur een initiatief gestart om met de directie van zwembad de Zijl een gezamenlijk toezichtsplan op te stellen. Conform planning verwachten we na de zomervakantie het toezichtsplan gereed te hebben.

Opknappen vulhok:
Vanwege lekkage is het plafond  veranderd in een schimmelparadijs. Afgelopen week heeft Zwembad De Zijl de lekkage laten repareren, waarbij 2 golfplaten zijn vervangen. Binnenkort zullen de gipsen plafondplaten worden vervangen. Dit zal in nauw overleg worden gedaan met het bestuur aangezien onze vulinstallatie niet mag worden beschadigd.

NEN EN250:2014:
Ook zijn we begonnen met implementatie van de NEN EN250:2014 binnen onze vereniging. Voor degene die nog niet bekend zijn met deze discussie een korte samenvatting. Sinds 2014 zijn de eisen voor octopusconfiguraties verscherpt; dit naar aanleiding van een aantal ongevallen met octopusconfiguraties. Octopusconfiguraties die voor die voor 2014 op de markt zijn gekomen, zijn niet getest op deze verscherpte eisen en kunnen in sommige situaties een gevaar opleveren. Het is dan ook wijs de binnen onze vereniging gebruikte apparatuur te beoordelen op deze nieuwe verscherpte eisen en of we nog tot nu toe onbekende risico’s lopen. Omdat de hoogste urgentie voor  onze opleidingen ligt, starten we met een overleg met instructeurs en bestuur voor inschatting van de risico’s en welke maatregelen we moeten treffen om deze risico’s af te dekken. We verwachten in de komende Calypso Online hier meer over te kunnen berichten