Algemene Leden Vergadering

Het is alweer bijna een jaar geleden dat we een ALV hebben gehouden (13/2/2020). En zoals te lezen in de voorgaande berichten, zijn er inmiddels alweer een aantal onderwerpen die op de ALV agenda staan. Dit zijn onder andere:

– Hoogte lidmaatschap 2021 (eenmalige korting)

– WBTR: Aanpassing statuten & huishoudelijk reglement (wat sowieso geen overbodige luxe is omdat onze statuten dit jaar precies 30 jaar lang niet herzien zijn)

– Vacature van Penningmeester (in verband met de verhuizing van Vincent naar Duitsland)

En uiteraard de reguliere zaken.

Uiteraard willen een ALV het liefst ‘live’ doen, maar mocht dit door de Corona regels niet lukken, dan zullen we tijdig aangeven welke online tool we hiervoor gaan gebruiken en hoe dit alles werkt. Gelukkig hebben we nog wat speelruimte qua tijd, maar we moeten uiterlijk 30 juni 2021 een aantal besluiten genomen hebben. We mikken daarom nu op een ALV in mei. Meer informatie hierover volgt in een volgende nieuwsbrief.